Medlemsaktiviteter 2024.


Föreningens planerade aktiviteter under året.


9 mars. 5 års jubileums festligheter.

Lite bilder m.m från en mycket trevlig 5 års fest för Retromusikföreningens medlemmar den       9 mars.

Moneymakers och Covered by cover stod för skön musik hela kvällen. Hög stämning och mycket folk på dansgolvet hela kvällen!


Fullbokat!

27 april. Livemusik kväll på restaurang Wega, Malmö.

Musik: Retroo Band spelar hela kvällen.

Inbjudan kommer senare.


Retromusikföreningen Malmö kommer att arrangera en musikkväll likt tidigare år

onsdagen den 14 augusti mellan 16:00 - 23:00.

Årets musikband.


28 september. Livemusik kväll på restaurang Ribersborg, Malmö

Musik: Sventures spelar hela kvällen.

Inbjudan kommer senare.


Preliminär V43. Medlemskväll med föredragshållare.

Inbjudan kommer senare.


23 november. Livemusik kväll på restaurang Wega, Malmö

Musik: BEFORE spelar hela kvällen.

Inbjudan kommer senare.


Frågor & Svar

1. Ångerrätten

Ångerrätt gäller inte för avtal som avser kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktivitet, om näringsidkaren ska tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod, 2 kap. 11 § distansavtalslagen. Detta gäller även konserter och fotbollsmatcher, jfr prop. 2004/05:13 s. 128. En konsert varar under en bestämd dag eller tidsperiod och är således undantaget ångerrätten. Anledningen är att arrangemang av det här slaget ofta kräver betydande insatser även i de fall det visar sig att det inte kan genomföras och att arrangören skulle drabbas hårt om denne vore skyldig att betala tillbaka biljettens värde till konsumenter som har avtalat på distans, prop. 2004/05:13 s. 100.

2. Inställt event.

Om ett evenemang ställs in eller flyttas ska du få tillbaka pengarna för biljetten. Det gäller oavsett av vilken anledning evenemanget inte genomförs. Företaget kan inte hänvisa till så kallat "force majeure", det vill säga omständigheter de inte råder över och som inte kan undvikas även om alla rimliga åtgärder vidtas. Ett exempel på en extraordinär omständighet är coronapandemin. 

Om delar av evenemanget har blivit inställt, exempelvis vid en festival med flera artister, kan du ha rätt att få pengarna tillbaka eller prisavdrag. 

Huvudregeln är att du ska få tillbaka hela biljettkostnaden när ett evenemang flyttats eller ställts in. Arrangören ska återbetala dig för biljetten eftersom du inte får vad du har betalat för.

Om evenemanget flyttas och du erbjuds att använda din biljett vid det nya tillfället, kan du välja att acceptera det men det är inget du måste göra. Vill du hellre ha tillbaka pengarna kan du kräva det.