Om oss

Föreningen bildades den 13 mars 2019

FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL

"Med ett ödmjukt förhållningssätt vill föreningen genom olika former av arrangemang verka för en glädjefull spridning av främst 60-70 talets arv inom popmusiken"

STYRELSE, REVISOR OCH VALBEREDNING

Styrelse
Ordförande
·Ingrid Carnemalm     2023-2025
Ledamöter 

Gunilla Andersson     2023 - 2025

Kenneth Andersson   2023 - 2025

Kenneth Henriksson  2023 - 2024

Kenneth Larsson        2023 - 2024

Thomas Aldin             2023 - 2024

Styrelsen beslutar själv om fördelningen av       styrelsearbetet mellan ledamöterna.

Revisor
Hans Tengryd.           2023 - 2024

Elisabeth Andersson  2023- 2024

Valberedningen
Ann Gelander (sammankallande) 2023 - 2024

Per Andersson. 2023 - 2024