Medlemsundersökning.

Vi i styrelsen gläder oss över alla fina kommentarer som vi får från er medlemmar vid våra arrangemang! Men vi vill att ännu fler ska vara med när det händer, vi har ju så trevligt! Därför ber vi er nu att besvara några enkla frågor, som kan hjälpa oss att skapa ett ännu bättre program. Det tar bara några minuter, men det är viktigt för oss att veta att allt det arbete vi lägger ner, leder till aktiviteter som ni vill delta i. Undersökningen är anonym. 

Tack på förhand! 

Styrelsen.

"Hur väl stämmer följande påståenden in på din upplevelse?"